Wednesday, October 13, 2010

Engelsk version av pradatröjan Alex

Nu finns en engelsk version av pradatröjan på samma ställe som den svenska, dvs r.
Jag har döpt om den också, så nu heter den Alex efter huvudpersonen i flashdance, eftersom den hela tiden envisas med att åka ner över axeln :)

English: The english version of the pattern is now available here.

No comments: